Alles over netwerken en security.
 Menu:


 
 Forum  Documentatie
 Forum  Diensten
 Forum  ADSL providers
 CCIE Blog  CCIE BLOG


ANSI Command Prompt

Met de volgende regels kun je een ANSI prompt krijgen met je eigen indeling:De ANSI prompt krijg je door de PS1 variabele te vullen met een ANSI kommando. De opbouw bestaat uit 3 gedeeltes:

1) ANSI kleur selecteren
2) Prompt weergeven
3) ANSI kleur weer instellen op de oude kleur (zwart?)

Opties voor de prompt:

\d Datum in "Mon March 13" format.
\e Zie verder bij kleuren instellen
\h Hostname (bv. computer)
\H Volledige hostname (bv. computer.netwerk)
\j Het aantal lopende jobs in de huidige shell
\l Naam v.d. terminal (meestal een cijfer)
\n Nieuwe lijn
\s Naam van de shell (bv. -bash)
\t Tijd in 24-uur UU:MM:SS formaat
\T Tijd in 12-uur UU:MM:SS formaat
\@ Tijd in 12-uur AM/PM formaat
\u Username
\v Versie van bash (bv. 2.05b)
\V Versie van bash + patch (2.05b.0)
\w Werkdirectory (volledige path)
\W Naam van werkdirectory
\! Hoeveelste commando in history
\# Aantal ingevoerde commandos
\xxx Octale schrijfwijze voor een teken
\\ Backslash
/ Forwardslash
\[ Start niet-printbare inhoud
\] Stop niet-printbare inhoud


De volgende export geeft bijvoorbeeld een wit/paars layout:

export PS1="\[\e[31m\]\#\[\e[32;1m\] \u@\h \[\e[37m\]$ \[\e[0m\]"

Sla de wijziging op in '~/.bashrc' om bij elke nieuwe terminal de kleurenprompt te behouden!


2004 - Frizone webdesign